Les guides de l'ASGIP
Laika Collinassi Michot

Laika Collinassi Michot

Georges Locher

Georges Locher

Cécile Frésard

Cécile Frésard

Corinne Nicaise Marcacci

Corinne Nicaise Marcacci

Vera Conde Lateltin

Vera Conde Lateltin

Colette Gremaud

Colette Gremaud

Bruna Kneuss

Bruna Kneuss

Nicolet Anne-Marie

Nicolet Anne-Marie

Janique Pastore

Janique Pastore

Monique Chevalley

Monique Chevalley